BE Civil 2014 batch Torrcid India placement

| |

BE Civil engg 2014 Placement

Pool campus placement for Torrcid India scheduled on tomorrow 18th Feb at 9:30 , venue:Pillai HOC College of Engg & Technology
Rasayani Raigad(D.t), (Via )Panvel
list of shortlisted students:

Shift -1

YOGESH NANDKUMAR BHAIS
ABHISEKH UMASHANKAR SWAMI
VENKATESH JANARDHAN BADUGU
TEJAS SHARAD KASAR
AJINKYA SHIVAKUMAR GHONGADE
ABHISHEK VIVEK MORAJKAR
ABHIJEET ANAND KADAM
ASHUTOSH SUDHAKAR PATIL
AJINKYA SATISHCHANDRA AKOLKAR
ASHWIN PRADIP SANGARE
KAMAL PEDDAYYA AYYANNA
SAGAR KESHAV PARAVE
PARAG MARUTI CHAVAN
SURAJ  GOPAL SINGH MEHRA
SIDHARTH DINESH CHAVAN
RUSHIKESH VAIJANATH JAGUSHTE
CHANDRASHEKHAR DATTATRAY WAGH
PRATHMESH RAJENDRA PATIL


Shift -2

AMI RAJENDRA UPADHYAY
FENIL VIJAY SHETHIA
OMKAR TANAJI KODAMBLE
JIGAR LALIT HIRANI
SHEKHAR SATYAWAN PIMPLE
ALPESH ARUN CHOUDHARI
ASHOK NARAYAN DOIPHODE
AHMED ANIS GAZIANI
HEMANT DAGA JADHAV
VISHAL BABASAHEB OVHAL
SAGAR JAYANT SAWANT
SACHIN BHAUSAHEB SHINDE
BHARAT PANDURANG SUTAR
AMIT ASHOK BHASKAR


--
Prof. P.S. Lokhande
Asst. Prof. (IT) & TPO
MGM’s College of Engineering and Technology
[NBA Accredited & ISO 9001:2000 Certified Institution]
Kamothe, Navi Mumbai – 410 209
Tel            :  +91-22-27427846
Blog         : http://pslokhande.blogspot.com
Website  : www.mgmmumbai.ac.in
 IBM Awarded - IBM SOFTWARE - CENTER OF EXCELLENCE.
   
 - MICROSOFT Awarded - "Microsoft IT Academy " .
 - ELITECORE TECHNOLOGIES Awarded - "Cyberoam   iVIEW  
    Development Center ".
 - EMC Academic Alliance Program Partner
-----------------------------------------------------------------------
Hope that we make some difference to the world.
Hope that we help someone to move ahead in life.
Hope that we help someone reach their dreams.
 MGMCET -TRAINING AND PLACEMENT CELL
------------------------------------------------------------------------

0 comments:

Post a Comment